Bruksområder

BRUKSOMRÅDER FOR LASER

Under vil du finne eksempler på laserrensemaskinens bruksområder, hvor vi viser før- og etterbilder av forskjellige rensede overflater. Laserrensingen er en ren og tørr prosess, og etterlater seg ingen restavfall. Laserrensing er opptil 80% raskere enn konvensjonelle eller "manuell" rensemetoder som benyttes på blandt annet maskiner og diverse utstyr og komponenter. Med lasermaskinen får man både rengjøring og rensing i samme prosess, da rengjøring er det første steget mot å få noe renset.

 

MUGG, SOPP, ALGER

Ved rensing av muggsopp er det veldig viktig å holde overflateteksturen og formfaktoren upåvirket av rensemetoden. I motsetning til sandblåsing og tørrisblåsing utøves det ingen kraft ved laserrensing. Det som sørger for rensingen er fordamping av de uønskede partiklene.

Ved laserrensing går en (kortpulset) laserstråle gjennom muggen, soppen eller algen, og reflekteres når den treffer underlaget. Denne refleksjonen forårsaker ingen oppvarming eller slitasje på det underliggende laget. De reflekterte strålene fordamper muggen, soppen eller algen, og alt som ikke fordampes vil prelle av underlaget til slutt som løse rester. Denne kan enkelt støvsuges med en støvsuger eller lignende.

FØR ETTER

 

FETT OG OLJE

Fettrester er kjent for å være vanskelig å fjerne i både industrielle sammenghenger så vel som i private sammenhenger. Fett og olje har den fordelen at de vanligvis er mørke eller helt svarte i fargen når de skal fjernes. Dette er ideelt for laserrengjøring. Et mørkt, forurenset lag med fett eller olje absorberer varmen fra laserstrålen svært raskt og fordamper uten at det forekommer skade på det underliggende materialet. Under kan man se et eksempel der oljesøl på betong fjernes 100% ved bruk av laserrensing.

 

Fett og olje i næringsmiddelindustrien

Olje, smør og andre typer fett er svært egnet som et ikke-klebrig belegg og brukes svært ofte i næringsmiddelindustrien. Ulempen er at disse typene fett forurenser og begynner å miste sin effekt etter noen dager eller uker, og bør dermed fjernes av hygiene- og vedlikeholdsgrunner. Disse fettrestene kan være svært vanskelige å fjerne og krever aggressive eller tidkrevende rensemetoder.

Bakeindustrien bruker ofte pyrolyse, tørrisblåsing eller vann under svært høyt trykk for å fjerne det. Disse teknikkene fungerer dessverre ikke alltid så godt som forventet og har også stor innvirkning på miljøet (støv, støy eller skitt som flyr rundt). Laserrensing er dermed perfekt for en rask og grundig fjerning av denne typen fettrester. Mens laserrensingen utføres, kan resten av produksjonen fortsette.

 

Fett og olje i mekanisk industri

Olje og fett brukes fortsatt mye som smøremiddel for lagre, aksler og andre bevegelige deler. Etter lengre tid kan det bli svært vanskelig å fjerne disse fett- og oljerestene. Spesielt hvis de er blandet med annet smuss som gjør det svært krevende å fjerne det, særlig om det legger seg i små hjørner og kanter på delene. Laserrensing egner seg svært godt for å fjerne disse fettrestene, og kan gjøre det veldig grundig i til og med de minste hjørner, sprekker, slisser osv. På bare noen få minutter kan du få renset noe som normalt ville tatt noen timer.

 

FØR ETTER

 

LAKK OG MALING

Laserrens brukes ofte for delvis eller fullstendig fjerning av lakk eller malingslag, avhengig av lasermaskinens innstillinger. I tilfelle det er flere lag oppå hverandre med forskjellige egenskaper, som et belegg med et annet lag maling over, er det mulig å fjerne malingslaget nøyaktig uten å skade det underliggende laget. Bare en fornyelse av det øverste laget kan være en besparelse i prosjektet ditt.

De fleste malinger egner seg for laserrensing. Det eneste som er vanskeligere, er et reflekterende hvitt malingslag, fordi det reflekterer laserstrålen i stedet for å absorbere den. Rensingen kan da ta lengre tid enn vanlig. Laserrensing kan påføres på de fleste overflater som tåler en temperatur på 100°C. Tenk på tre, stein, betong, stål, aluminium osv. Dersom det har dannet seg rust eller annet oksidlag under eller mellom malingslaget, kan dette fjernes enkelt.

Den store fordelen med laserrensing er fortsatt det faktum at det ikke blir slitasje på den underliggende overflaten. Laserstrålene skiller veldig selektivt mellom gammel maling og det underliggende materialet takket være forskjellen i ablasjonstemperatur.

Malingsfjerning med laser brukes spesielt ofte i flyindustrien, byggindustrien og kjemiformål. Laserrensing egner seg spesielt for disse sektorene på grunn av den perfekte kontrollen over dybden på rensingen og den komplette oppsamlingen av alt fjernet materiale. Utover dette kan maling på gamle bygninger, veteranbiler og eventuell graffiti også enkelt fjernes med laserrens i løpet av svært kort tid.

 

SOKKELMALING

 

GRAFFITI

Laserrens er svært godt egnet for fjerning av graffiti også. Laserstrålene vil raskt varme opp malingslaget, som deretter vil fordampe. Det underliggende stein- eller betonglaget forblir kjølig på grunn av sin høyere ablasjonstemperatur. Dette betyr at laserstrålene ikke vil ha noen effekt på det underliggende stein- eller pusslaget. Selv på tre eller glass kan maling fjernes.

FØR ETTER

 

RUST OG OKSYDBELEGG

En av de viktigste bruksområdene for laserrensing er fjerning av rust. Rust er et tynt lag av oksidert materiale som kan oppstå på utsiden av en metalloverflate. De tradisjonelle teknikkene for å fjerne rust er sliping, kjemisk behandling, sandblåsing, tørrisblåsing for å nevne noen. Disse teknikkene er enten svært tidkrevende, kostbare eller har stor innvirkning på miljøet.

For å fjerne rusten rettes laserpistolens laserstråle mot rustlaget og stråler sakte over hele overflaten som skal renses. Strålen pulserer og beveger seg raskt frem og tilbake og dekker en bredde på 5 til 15 cm. På grunn av de korte, men svært fokuserte laserpulsene, blir temperaturen i rustlaget raskt svært høy. Denne raske og intense oppvarmingen har to effekter:

Fordampning av forurensningen

Rustlaget varmes veldig kraftig opp på svært kort tid, noe som gjør at det fordamper. Hoveddelen av rustlaget vil forsvinne slik. Jo tynnere rustlaget er, jo større andel må fjernes på denne måten. Når denne fordampningen finner sted, dannes det gasser som trekkes ut av laserpistolen. Disse gassene sendes gjennom ulike filtre. På utløpssiden vil ren luft forlate installasjonen, noe som gjør det mulig å arbeide inne i bygninger så vel som i små områder.

Løsning av forurensningen

Den raske oppvarmingen av rustlaget har også en annen interessant effekt. En liten termisk sjokkbølge skapes. Dette er faktisk bare en sterk vibrasjon som følge av den lokale varmen og temperaturforskjellen med det direkte miljøet. Denne vibrasjonen kan sammenlignes med et mini brekkjern og bryter av alle de større ruststykkene fra bunnlaget. Det oppstår et veldig tynt lag mellom metalloverflaten og rustlaget som raskt utvider seg og skyver rustlaget vekk.

Med et veldig tynt rustlag vil rusten allerede være fordampet før denne effekten i det hele tatt finner sted, men med tykkere lag med forurensning og tykke rustklumper vil denne effekten være tilstede.
Ikke bekymre deg for at disse partiklene flyr rundt. Vanligvis vil partiklene ikke reise mer enn 10-20 cm og falle ned. Det er også grunnen til at fjerning av rust med laser er svært egnet på steder der partikler ikke kan fly rundt og forurense miljøet. Dette skjer derimot med sliping eller tørrisblåsing.

Overoppheting av det underliggende metallet

Betyr det at den høye varmen vil varme opp det underliggende metallet veldig kraftig også og kanskje til og med deformere det eller gi det andre overflateegenskaper? Nei.

Man kan vanligvis legge hånden på den rensede overflaten rett etter en laserrensing, så du trenger ikke å bekymre deg for det. Den underliggende forklaringen er følgende: Laserstrålen blir absorbert av rustlaget, men reflekteres på det underliggende metalllaget. På grunn av refleksjonen havner strålen i rustlaget igjen, men ikke i det underliggende metallet. Dette forklarer også hvorfor laserrensing fungerer så bra med underliggende lag som til en viss grad er i stand til å reflektere lys. Å fjerne forurensning fra en matt svart overflate vil derimot ikke være en lett oppgave å utføre med en laser.

FØR ETTER

 

ANDRE BRUKSOMRÅDER

Industrirengjøring

Laserrensing kan brukes til rensing av maskiner, utstyr og elektriske komponenter som f.eks el-tavler. Vi kan også rense olje, fett, lim, fastbrent støv, bitumen, maling, lakk, blekk og rust blandt annet. Laserrengjøring er opptil 80% raskere enn "manuell" rensing av maskiner og utstyr.

Inn og utvendig rens av bygninger og lokaler, hele året.

Fasaderensing, brannsanering, miljøvennlig fjerning av maling, puss, grønske, mose, tyggis, graffiti, sopp, mugg og reklamefolie. Effektiv fjerning av is på skinnegang, vekslingsspor, lokomotiv og vogntog. Dette gjør at man slipper å ta lokomotiv og vogner inn i varme lokaler for å smelte isen og sparer dermed mye tid og penger. Vi kan også fjerne lakk, rust, reklamedekor, olje, fett, lim, tectyl, graffiti, fastbrent støv, rengjøring av elektriske komponenter, motor og deler, understell etc.

Båter

Skånsom fjerning av bunnstoff, rust, lakk, maling uten å skade underlaget.