Fordelene med laserrensing

FORDELENE MED BRUK AV LASERTEKNOLOGI 

Rensing med laser har mange fordeler i forhold til konvensjonelle metoder for overflatebehandling som benyttes i dag.

 • Raskt oppsett

Lasermaskinen er svært kompakt og er enkel å frakte i bil. Maskinen er påmontert hjul, slik at den enkelt kan trilles og manøvreres dit man ønsker. Maskinen trenger kun en strømkilde for at den skal være klar til bruk.

 • Enkel å betjene
Betjening av lasermaskinen er svært enkel. Før man begynner en renseprosess på en overflate, må man stille inn maskinens pulsfrekvens og styrke (lysintensitet) til det ønskede overflatemateriale. Strålen slås på med en bryter på det håndholdte laserhodet som betjenes av operatøren, og som er koblet til maskinen med en lang kabel.
 
 • Stillegående i forhold til andre metoder

Lasermaskinen produserer langt mer støysvak enn andre tradisjonelle metoder som f,eks. sandblåsing eller tørrisblåsing. Dette gjør at den er gunstig i bruk, spesielt i miljøer hvor det er behov for rensing av overflater der det kan være andre mennesker i nærheten.

 • Ingen opprydding

Lasermaskinen kommer som én enkelt enhet. Det vil derfor ikke være behov demontering eller nedrigging av utstyr, som igjen reduserer evt. driftsstans der dette ofte er normalt ved bruk av konvensjonelle metoder.

 • Etterlater ingen rester eller avfall

Denne typen overflatebehandling etterlater seg ingen rester eller avfall som følge av renseprosessen.

 • Svært pålitelig

Lasermaskinen er svært pålitelig, og kan rense de fleste overflater med riktig innstilling.

 • Lave driftskostnader

Lasermaskinen har tilnærmet ingen driftskostnader da den ikke har behov for verken innkjøp av rensemiddel eller forbruksmateriell.

 • Tilnærmet vedlikeholdsfri

Lasermaskinen er tilnærmet vedlikeholdsfri, men LASR Norge foretar årlig kontroll av utstyret for å ivareta operasjonell godkjenning, i tråd med retningslinjer gitt av Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerthet.

 • Ingen forbruksmateriell - ingen slipemidler, kjemikalier eller løsemidler

Lasermaskinen krever absolutt ingen forbruksmateriell hvis man ser vekk fra  strømforbruket, noe som gjør den utrolig kostnadseffektiv sammenlignet med andre rensemetoder.

 • Grønn prosess - ingen forurensning

Fordi lasermaskinen opererer uten bruk av forbruksmateriell, etterlater den seg heller ikke avfall, avgasser eller annet forurensende materiale. Dette gjør at rensing med laser er den mest miljøvennlige rensemetoden på markedet.

 • Laserstråleinnstillingene kan nøyaktig justeres for å optimalisere prosesshastighet og skånsomhet

Det er de trinnløse justeringsmulighetene man har for pulsfrekvens og for lysstyrke, som gjør at denne rensemetoden kan benyttes på så å si alle typer overflater, uten å gjøre skade på underlaget. 

Andre fordeler med overflatebehandling ved bruk av laser er:

 • Lave arbeidskostnader - bare én operatør 
 • Ingen skade på underlaget
 • Ingen behov for tilførsel av vann
 • Ingen behov for kjemikalier - 90% reduksjon i kostnadene for fjerning av farlig avfall
 • Ingen løsemidler eller sandblåsing
 • Redusert risiko for personskader og eksponering mot skadelige stoffer 
 • Ingen klargjøringskostnader 
 • Enkel planlegging 
 • Kontaktløs prosess - ingen fysisk kontakt med arbeidsflaten
 • Nøyaktig posisjonering, selektiv rengjøring 
 • Ingen rester eller avfall som resultat av prosessen
 • Ingen behov for avskjerming
 • Raskere enn de fleste konvensjonelle overflatebehandlingsmetoder
 • Ingen behov for forvarming eller avkjøling av overflate

 

Last ned vår brosjyre "5 måter å spare penger på bruk av laserrensing" HER!