Hva er laserrensing?

Hva er laserrensing?

 

Last ned brosjyre med alt du trenger av informasjon HER!

 

Overflatebehandling

Overflatebehandling betegnes i denne sammenhengen som all behandling av overflater for videre bearbeidelse, typisk fjerning av rust før sveising eller rensing før lakkering/maling.

Det grunnleggende prinsippet for overflatebehandling med laser

De fleste relaterer nok til en laserstråle som et tynt rødt lys som skjærer igjennom det meste, men laserstråler kan også være i andre farger eller til og med i en annen lysfrekvens som ikke vil være synlig for det menneskelige øyet. Det er denne typen "usynlig" laserstråle som benyttes ved laserrensing.

Den "usynlige" laserstrålen er svært kraftig og effekten som benyttes ved laserrensing er svært høy med effekter opp mot 1000W eller mer. Det høres kanskje ikke så mye ut, men denne kraften er konsentrert på et veldig lite område, med en veldig høy energitetthet. Laserstrålen forårsaker en kraftig oppvarming av materialet på svært kort tid. Dette betyr at man kan bringe et metall til sitt smelte- og fordampningspunkt på svært kort tid. Dette prinsippet gjelder også for laserskjærere, hvor de starter med å fordampe materialet, og på denne måten skjære gjennom noen få centimeter stål som om det skulle være smør.

Siden vi ønsker å fjerne sjiktet (det overliggende laget som f.eks maling eller rust) og dette vil ligge på toppen av et annet materiale (det underliggende laget) er det viktig at underlaget ikke blir skadet eller påvirket av laserrensingen. Men hvordan klarer vi å gjøre dette uten å skade det underliggende laget?

Pulsering

Sjiktet, altså laget som skal fjernes, har som oftest en annen fordampningstemperatur enn det underliggende laget. Det grunnleggende prinsippet for laserrensing er at man ved bruk av laserstråler kan fordampe det overliggende laget (f.eks maling) som skal fjernes, uten å skade underlaget.

Ved laserrensing vil laserstrålen være pulserende (og ikke én kontinuerlig stråle slik som det gjøres med f.eks laserskjæring). Pulseringen vil konsentrere kraften og gi en enda raskere oppvarming av det overliggende laget. Dette bidrar til at man kan rense store overflater på kortere tid.

Laserstrålen vil fordampe og gå gjennom det overliggende laget, men vil bli reflektert når den treffer det underliggende laget. Som et resultat av denne refleksjonen vil ikke det underliggende laget varmes opp nok til at det er skadelig for underlaget, og vil samtidig fordampe det overliggende laget nedenfra i tillegg, noe som resulterer i dobbel så rask oppvarming og fordamping. Under ser du et eksempel som viser forskjellen på et metall før og etter laserrensing.

Forbindelsen mellom det overliggende laget og det underliggende laget blir fjernet på grunn av den raske oppvarmingen. De aller fleste partiklene vil fordampe, men alle de større partiklene som kan henge igjen vil skilles fra det underliggende laget og kan lett fjernes ved f.eks skraping eller støvsuging om nødvendig. Dette gjør at laserrengjøring ikke bare er ideelt for tynne lag som skal fjernes, men også for tykkere lag. 

Mange muligheter

Ved å eksperimentere med effekten på laserstrålen, lengden på laserpulsene, banen til strålen og andre parametere, vil det være mulig å finne optimale innstillinger for rensing og fjerning av nesten alle former for rust, oksidasjon, maling, belegg osv. på de fleste metaller, stein og til og med på treoverflater.

Ta kontakt her om du er interessert og ønsker å få en gratis demo for ditt formål.